Vacatures
Vacatures
Vacatures
Vacatures
Vacatures
4
\
Solliciteer via whatsapp
Solliciteer via whatsapp
Solliciteer via whatsapp
Solliciteer via whatsapp
Solliciteer via whatsapp

Privacy policy

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens en lees je:

  • wat persoonsgegevens zijn;
  • wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan;
  • voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken;
  • wat je rechten zijn;
  • wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt;
  • hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden.

Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website(s) bezoekt, een bestelling/aanvraag plaatst, een offerte ontvangt, bij ons solliciteert, bij ons werkt, door ons ingehuurd wordt van derden, een overeenkomst sluit of je bij ons inschrijft.

Websites en/of handelsnamen
www.partof.nl
www.wijzijnvandebaan.nl

Onze gegevens

Partof B.V.
Laan der Continenten 180
2404WE Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer: 0854855499
contact@partof.nl
www.partof.nl
KvK-nummer: 68542593

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou. Het zijn gegevens waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

Zodat wij contact met je kunnen opnemen.
Zodat wij een passende baan voor je kunnen zoeken.
Zodat wij en/of onze opdrachtgevers je benaderen als er een goed aanbod is.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
I.v.t. jouw curriculum vitae

Je hebt ook rechten
Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar contact@partof.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar contact@partof.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terechtkomen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall en een beveiligde internetverbinding.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.