Privacy policy

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens en lees je:

 • wat persoonsgegevens zijn;
 • wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan;
 • voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken;
 • wat je rechten zijn;
 • wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt;
 • hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden.

Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website(s) bezoekt, een bestelling/aanvraag plaatst, een offerte ontvangt, bij ons solliciteert, bij ons werkt, door ons ingehuurd wordt van derden, een overeenkomst sluit of je bij ons inschrijft.

Websites en/of handelsnamen:

Onze gegevens

Partof B.V.
Prins Bernhardlaan 4
2405VZ Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer: 0854855499
contact@partof.nl
www.partof.nl
KvK-nummer: 68542593

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou. Het zijn gegevens waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

 • Zodat wij contact met je kunnen opnemen.
 • Zodat wij een passende baan voor je kunnen zoeken.
 • Zodat wij en/of onze opdrachtgevers je benaderen als er een goed aanbod is.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • I.v.t. jouw curriculum vitae

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar contact@partof.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op data-portabiliteit. Stuur je verzoek naar contact@partof.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall en een beveiligde internetverbinding.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

┬ęEenvoudigRecht.nl

Overzicht cookies

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat inloggegevens worden opgeslagen.

Social media cookies
Om inhoud van onze website te kunnen delen op social media worden er door Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram cookies geplaatst. De geïnstalleerde Facebook Pixel verzamelt gegevens die worden ingezet voor advertentiedoeleinden.

Tracking cookies
Wij verbeteren onze website voortdurend door te analyseren hoe je onze website gebruikt, hoe je ons gevonden hebt en waar eventuele knelpunten zitten. Hiervoor worden cookies geplaatst door Google Analytics.

We bewaren de cookies niet langer dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.

Op de cookies die door andere partijen worden geplaatst is hun cookieverklaring van toepassing. Deze kan tussentijds wijzigen. De actuele cookieverklaring kun je vinden op de website van de betreffende partij.

Homerun
Homerun makes use of the following third party tools which use cookies. Homerun uses Google Tag Manager to implement third party tools. We use the Facebook pixel, Twitter pixel, LinkedIn pixel and Google AdWords Remarketing pixel in order to measure conversion of our advertisements on social media. For general website analytics we use Google Analytics. We use widgets of Spotify, SoundCloud, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo and Google Maps to enrich job posts.