14 juni 2018

Werknemers aan je binden? Bied een vast contract.

Het aantal vaste contracten groeit. Hoe dat komt? In veel sectoren heerst een tekort aan personeel. Vooral in de handel, de zakelijke dienstverlening, de zorg, de industrie en de horeca is het aantal vacatures groot. Als werkgever moet je het dus aantrekkelijk maken om voor jou te komen werken én om bij jou te blijven. Het vaste contract kan daarbij helpen. Ook bij PARTOF wachten we liever niet te lang met het aanbieden van een vast contract. Goed personeel moet je koesteren!

Groei in vaste contracten

Het aantal vaste werknemers groeide in het eerste kwartaal van 2018 met 2,4% ten opzichte van een jaar ervoor. Het aantal flexibele werknemers steeg met 2%. Het was voor het eerst sinds 2009 dat het aantal vaste werknemers meer groeide dan het aantal flexibele werknemers.

Deze groei laat mooi zien hoe het er op dit moment voorstaat op de arbeidsmarkt. De werkloosheid is flink gedaald en het aantal vacatures stijgt. Werkgevers krijgen hun vacatures steeds moeilijker vervuld. Tijd dus om als werkgever een tandje bij te zetten. Gelukkig profiteren ook bedrijven van de aantrekkende economie en zitten zij financieel vaak in rustiger vaarwater. Het is daardoor minder risicovol om een werknemer een vast contract aan te bieden.

Vast contract als blijk van vertrouwen

Bij PARTOF zijn we niet bang om mensen een vast contract te geven. We geloven dat het ons aantrekkelijker maakt als werkgever en zien het als een mooie manier om onze waardering en ons vertrouwen uit te spreken. Als we samen met de werknemer hard en leuk kunnen werken, loyaliteit ervaren en hij/zij hart heeft voor zijn opdracht dan belonen we dat graag.

Onlangs kreeg Jeroen Poort, die nu een jaar voor ons werkt als projectcoördinator, een vast contract. We hadden hem weer een tijdelijk contract kunnen aanbieden, maar wij zijn blij met Jeroen en dat wilden we laten zien.

Jeroen over zijn vaste contract: “Een vast contract geeft mij niet persé een gevoel van meer zekerheid, je kunt natuurlijk alsnog ontslagen worden. Toch is een vast contract voor mij belangrijk, omdat het laat zien dat je werkgever vertrouwen in je heeft. Toen ik het contract ondertekende zei ik tegen Chris (de eigenaar van PARTOF): “Het voelt een beetje alsof we gaan trouwen”. Ik denk dat het je loyaler maakt. Je spreekt toch naar elkaar uit dat je er samen voor de lange termijn voor wilt gaan. Het zou voor mij geen reden zijn om ergens te gaan werken, maar wel om ergens langer te blijven.”

Jeroen Poort ondertekent vast contract

Direct een vast contract?

Er zijn bedrijven die werknemers direct een vast contract aanbieden. Bij PARTOF doen we dat niet. Onze visie: voor je met iemand trouwt, moet je eerst een tijdje daten. Pas als je weet wat je aan elkaar hebt bezegel je dat met een ring (of in dit geval een vast contract). Toch mag die periode wat ons betreft niet te lang duren. Je kunt iemand drie jaarcontracten aanbieden, maar wat ons betreft kun je na één of anderhalf jaar wel bepalen of je vertrouwen hebt in de samenwerking. Dan is het voor beide partijen fijn om dat vertrouwen uit te spreken. Net als dat vrouwen soms met smacht wachten op een aanzoek, kan een vast contract voor een werknemer zorgen voor meer rust en toewijding.

Hoe belangrijk vinden werknemers het?

Steeds meer werkgevers bieden werknemers dus een vast contract aan, maar vinden werknemers dat nou wel echt zo belangrijk? Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 blijkt van wel. Van de respondenten geeft 90,4% aan een vast contract belangrijk te vinden. 47,5% procent geeft zelfs aan het heel belangrijk te vinden.

tabel - hoe belangrijk is een vast contract
Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017