4 april 2018

Drie trends die uw markt transformeren

Trends Verandering Empowering Digitalisering

Meer dan driekwart (78%) van alle klanten van Vodafone vindt dat zijn organisatie klaar is voor de toekomst, blijkt uit ons meest recente onderzoek.

Dat is een indrukwekkende prestatie, omdat bedrijven meer dan ooit worstelen met veranderingen. Ze hebben te maken met een complex web van politieke, sociaal-economische, technologische, juridische en milieu gerelateerde factoren die het zakelijk landschap ingrijpend veranderen.

Bedrijven weten nooit precies wie hun concurrenten zullen zijn, of waar de volgende bedreiging of uitdaging vandaan komt. Deze ongekende mate van disruptie zal een tweedeling veroorzaken tussen bedrijven die succesvol gebruik maken van digitale veranderingen, en zij die falen omdat ze weerstand blijven bieden.

Klaus Schwab, oprichter en directeur van het World Economic Forum sloeg de spijker op de kop toen hij het had over “een ingrijpende verandering in alle bedrijfstakken, gesymboliseerd door de opkomst van nieuwe businessmodellen en de disruptie van gevestigde namen.”

Om onze klanten te helpen hun weg te vinden in dit complexe web van disruptieve trends hebben we Vodafone Global Trends uitgebracht. Deze publicatie is gebaseerd op wereldwijd onderzoek, en gaat in op de drie belangrijkste veranderingen (trends) die effect hebben op alle bedrijven, waar ze ook gevestigd zijn en wat ook hun activiteit is.

Global Trends helpt organisaties zich voor te bereiden op de toekomst doordat ze inzicht krijgen in de disruptieve krachten waar ze mee te maken krijgen, en de kansen die dit voor hen biedt.

Die trends zijn:

  • Empowering van werknemers: Verhogen van de productiviteit op de digitale werkplek
  • Slimme bedrijven: Innovatie in de as-a-Service wereld
  • Digitalisering en disruptie: Concurreren in de Gigabit Society

Empowering van werknemers

Deze trend beschrijft de enorme verandering in de manier waarop mensen werken, waardoor hun productiviteit stijgt en ze meer betrokken raken bij hun werk. Werken zonder grenzen maakt wereldwijd samenwerken mogelijk, en zorgt ervoor dat het personeelsbestand steeds flexibeler wordt. Mensen worden de regisseur van hun eigen multidisciplinaire carrière.

Inspelen op deze veranderingen is cruciaal voor organisaties. 84% heeft ons in het onderzoek verteld dat ze het van groot belang vinden om hun medewerkers te helpen meer productief te zijn. We gaan ook in op de voortuitgang van de digitale werkplek, en kijken naar de veranderingen in intelligent communiceren die bedrijven in de toekomst sterker zullen maken.

Slimme bedrijven

Naarmate de digitale wereld meer en meer samenkomt met de fysieke wereld zal business transformatie met behulp van digitale technologie hoger op de agenda komen te staan. Voor bijna de helft (46%) van de grootste bedrijven ter wereld heeft investeren in digitale innovatie de hoogste prioriteit in de komende drie jaar.

De as-a-service cultuur weerspiegelt de aankoopvoorkeuren van consumenten, wordt mogelijk gemaakt door de cloud, en helpt bedrijven slimmer te werken. Het internet of things (IoT) zorgt er ondertussen voor dat bedrijven sneller kunnen innoveren, waarbij ze assets veranderen in intelligente apparaten die real time inzicht geven in het bedrijf en zijn klanten.

Digitalisering en disruptie

Het vooraanstaande onderzoeksbureau Gartner beschrijft digitalisering treffend als ‘het inzetten van digitale technologie om businessmodellen te veranderen teneinde nieuwe omzet te genereren en meer waarde te creëren.’ Deze disruptie van traditionele bedrijven tekent de derde trend.

We kijken naar de rol die de snelle, real time Gigabit Society speelt in het vormgeven van digitale veranderingen, en bekijken de belangrijkste trends waar organisaties mee te maken hebben als ze hun assets willen beschermen tegen de snel evoluerende cyberbedreigingen. We gaan in op de next-generation digitale vaardigheden, en behandelen de forse beloning voor organisaties die hun medewerkers betere vaardigheden bijbrengen.

Bron: Vodafone Global Trends